Home > Circulares 1976

[1], [2], [3]

CIRCULAR Nº42 DEL 7 DE ABRIL DE 1976
MATERIA : MODIFICA REQUISITOS DE CIRCULAR 88, DEL 8 DE JULIO DE 1975, REFERENTE A DEVOLUCIÓN ANTICIPADA DEL I.V.A. A EXPORTADORES.
[1], [2], [3]