EPSON CHILE S.A.


Marca Modelo N° de Resolución Fecha Res.
DD/MM/AA
Ver Resolución
EPSON TM-H6000II
38 15/07/2003 Resolución Exenta SII N° 38 del 15 de Julio de 2003
EPSON TM-T88III 39 15/07/2003 Resolución Exenta SII N° 39 del 15 de Julio de 2003
EPSON TM-T88IV 75 19/06/2007 Resolución Exenta SII N° 75 del 19 de Junio de 2007
EPSON TM-H6000III 75 19/06/2007 Resolución Exenta SII N° 75 del 19 de Junio de 2007