PREGUNTAS FRECUENTES DE RUT E INICIO DE ACTIVIDADESRUT e Inicio de actividades | Inicio de actividades | Iniciar Actividades | Medios para presentar el aviso de inicio de actividades

1.-   Por Internet
2.-   Por papel